Serien Abarto

Serien Abarto, 1996-1999.

Idén till Serien Abarto föddes i skissblocket när jag gjorde kompositionsritningar till en målning. Senare upptäckte jag att verket hade flera likheter med verk av Jim Dine och Sol Lewitt. Men för mig blev Abarto ett sätt att undersöka konstbegreppet och de rum där konst presenteras (även andra rum och platser). Verket lämpade sig för detta.

Jag försökte ställa ut Abarto i så många olika sammanhang som möjligt. I utställningen Borderline vid svensk-norska gränsen placerades verket på en berstopp med utsikt över ett magnifikt fjordlandskap. Färgfabriken erbjöd ett mer traditionellt utställningsrum medan verket hamnade tillsammans med göteborgskolorister och kubister på Göteborgs konstmuseum. 

Jag ville också se om det fanns någon gräns där Abarto inte längre var konst. Hur funktionell kunde konsten bli? Sven Lundh och Källemo ställde bland annat ut Abarto på möbelmässan i Köpenhamn och verket fungerade utmärkt som bar, sideboard och grillvagn i andra sammanhang. Eva Ingmarsson utgick från Abarto när hon gjorde dansföreställningen Gardenparty.

På dagtid mellan föreställningarna Gardenparty, ställdes Abarto ut i ett mörklagt rum, ljussatt av Anna Wemmert och till musik av Arvo Pert. I avskildhet.