Breathe-2

 

Breathe-2

I projektet Breathe-2 skickades svenska verk utomlands.

Det sedan Breathe-1 etablerade kontaktnätet användes och mottagare var de konstnärer som hade utställningsplatser att erbjuda: 

Ett café, en föreningslokal, ett galleri, kontoret på ett museum, en samlingslokal på ett universitet, etc. 

Femton svenska konstnärer, författare och tonsättare bjöds in för att göra ett nyproducerat verk i minst ett exemplar, helst många. De medverkande presenterade sina verk på rockklubben Sticky Fingers i Göteborg som hyrdes den 4 mars år 2000. Dagen efter skickades samtliga konstverk och multiplar i stora paket till nio destinationer i fem världsdelar. Varje paket utrustades med tjugo utställningskataloger samt en engångskamera. Sex engångskameror returnerades.

Destinationerna var Amsterdam, Cape Town, Karlsruhe, Kolding, London, New Mexico, Singapore och Trondheim. 

Medvarkande: Fredrik Bergström, Tomas Ferm, Pål Hollender, Pamela Jaskoviak, Stefan Karlsson, Åsa Lantz, Bo Melin/Andreas Nilsson, Staffan Mossenmark, Pia Nykänen, Cecilia Parsberg, Anna Persson, Henrik Rylander, Dana Sederowsky, Jörgen Svensson och Twice a man.

Projektet genomfördes med stöd från Västra Götalandsregionens och Göteborgs kulturnämnder. Tidskriften Presens producerade en katalog.

Projektet genomfördes med stöd från Västra Götalandsregionens och Göteborgs kulturnämnder. Tidskriften Presens producerade en katalog.