SpotCity 2008

 

SpotCity Park 2008, Brunnsparken, Gothenburg 13.9 - 10.5

SpotCity Park 2008 refer to a Swedish Folkpark (People's Park) and was built in Brunnsparken in the center of Gothenburg. The project lasted for 23 days and included art, music, poetry, performance art and many hybrid works where genres mixed. Current issues were raised in discussions and seminars and Spot City Park 2008 was a cultural part in the discussion about the city and its future. The project was planned to the people passing and staying in Brunnsparken while a more informed art audience visited the site in connection with the advertised program items.

In the SpotCity area there was a stage and a container for film and video screenings. In a smaller house was a place for information, discussion and an exhibition space (guest cottage)  as well.

In addition to ongoing exhibitions and events presented every day a new plank at lunchtime at 12. In total raised 29 program items of 55 Swedish and foreign performers, artists, poets and musicians.

In the "guest cottage" was allotted space for organizations and associations that were in need of a place downtown: I-want-to-be-home-now, magazine workshop West and No human being is illegal allowed to use the room a week each. 

 

 

 

Inom ramen för Konst i City genomfördes och exponerades fem mer omfattande konstverk eller projekt:

Brunnen Mandana Moghaddam [SE/IR) ( pågick till december 2009)

Halvvägs till 2015 Elin Wikström

If you don’t grow it you won’t know it. If you don’t know it you won’t grow it – archive on concealed knowledge

and visible power Åsa Sonjasdotter

Sea land Thomas Wiczak [DE]

Talk Box Tomas Ferm

 

Några exempel på händelser och arrangemang.

Tävlingen Street musician song contest (i samarbete med Björn Perborg); två seminarier; en paneldiskussion (i Hotell Palace); video och kortfilm visades nonstop i containerloungen; arkitekturskribenten Mark Issitt tilldelades SpotCity priset. I mitt eget konstprojekt Talk Box arrangerades fyra diskussioner. Allmänheten fick möjlighet att samtala med personer med makt, inflytande och/eller specialistkunskaper inom några aktuella fält: Björn Sandmark, kulturchef, Birgitta Lööf, chef för centrumenheten vid stadsbyggnadskontoret, m.fl

 

 

Mer om SpotCity Park 2008  

Seminarier 1. Den censurerade grafitti och gatukonsten 2. Behövs ett Kulturhus i centrala Göteoborg? Seminarierna hölls i Palacehuset, fd Fürstenbergska palatset i samarbete med Palacehuset i Göteborg AB. 

Nonstop film och video Verk av Kalle Brolin, Pål Hollender, Meira Ahmemulic, Schleuser(DE), Björn Perborg, Fernando Llanos(MEX) och Rafael Deugenio visades.  

Musik/ljudkonst: Saralunden (se video på you tube), Jasmina Maschina [AUS/DE], Golden diskó ship [DE], Hanrik Nagy och Sebastian Abelsson, Sandra Karlkvist och Johan Nagy, Rhytm art duo med Daniel Berg och Fredrik Andersson, Kirsten Ketsjer [DK], 6bpm, Hanna Chawke och Mag (Magdalena Ågren).

Poesi/ljudkonst: Johannes Anyuru & Dj Kihm; G–T–B–R–G; Tomas Halling; Monomono med Fredrik Nyberg & Lars Carlsson; Ukon & Njurmännen med Ulf Karl Olov Nilsson; Guds clown/Martin Nurmi; Golden Language Battery med Kenneth Klemets & Isak Eldh.

SpotCity Priset 2008  I projektområdet etablerades en plats för samtal och i en brevlåda fick allmänheten lägga ett förslag på vem som skulle få SpotCity-priset 2008. Priset skulle gå till "någon som utvecklat stadsrummet i Göteborg på ett avgörande nydanande sätt. Juryn bestod av Lina Ekdahl (poet), Johan Olsson (OlssonLyckefos Arkitekter) och Tomas Ferm, (SpotCitys initiativtagare). Bland förslagen valde juryn ut Mark Isitt, journalist. 

 

Deltagande konstnärer, verk:
Brunnen, Mandana Moghaddam, 2008 [SE/IR]
En brunn byggdes i Brunnsparken och en brunn byggdes i Teheran, Iran och via dold utrustning och skype upprättades en länk mellan platserna. Förbindelsen skulle hållas öppen 25.9 – 12.10 genom att människor skulle kunna tala med varandra genom att ropa ner i brunnarna. En vecka före öppningen drogs det Iranska tillståndet tillbaka varvid projektet stoppades: Brunnen påstods håna den heliga Imamens brunn och man fruktade att regimkritiska Iranier bosatta i Sverige skulle kommunicera via brunnarna. 

Nytt tillstånd söktes i Iran och Brunnen kom att stå kvar i Brunnsparken till oktober 2009. Brunnar byggdes och fungerande förbindelser upprättades med platserna Balganour, Indien, med Kvinnobiennalen i Seoul, Sydkorea och med sergels Torg, Stockholm. Projektet genomförs med stöd från Svenska Institutet och Konst och kulturutveckling Västra Götaland.

Halvvägs till 2015, Elin Wikström, 2008
Utifrån ett manus skrivet av Elin Wikström utformade fyra elevgrupper från dans, teater och musikproducent linjerna på Angereds gymnasium varsin föreställning. Under arbetet diskuterades exempelvis frågor om vad är bra och mindre bra med FN:s millennie-mål och huruvida din morsa är så fattig-skämt är roliga eller inte. Föreställningarna kunde ses live på scen 13.9 samt 15.9 och som videodokumentationer i utställningsrummet 22–23.9.

If you don’t grow it you won’t know it. If you don’t know it you won’t grow it — archive on concealed knowledge and visible power,  Åsa Sonjasdotter 
Nedanför Jonas Ahlströmmerstatyn vid Lilla Bommen lot konstnären Åse Sonjasdotter odla potatis. Potatissorterna var förädlade av konstnären själv förädlat och därmed förlagda med försäljningsförbud (EU). Presentation av projected i utställningsrummet 13.9–21.9 same att Skördefest hölls i Brunnsparken den 14.9.

Talk Box / Tomas Ferm
Verket fungerar som en Talk Show utan TV-kamera där den som passerar är välkommen att delta. Tomas Ferm är moderator och en gäst bjöds i för att delta vid varje tillfälle Birgitta Lööf, distriktschef på stadsbyggnadskontoret centrum, Björn Sandmark, förvaltningschef vid Göteborgs kulturförvaltning, Marianne Sörling, Innerstaden Göteborg AB samt Ingrid Brogren, Stadsbyggandskontoret.

Sea land / Thomas Wiczak [DE] 
I Sea Land har den tyska konstnären Thomas Wiczak täckt en iso-container med bilder och berättelser om katter som har blivit inlåsta i förseglade containrar och bortransporterade till avlägsna platser. Containern fungerar dessutom som rum för film- och videovisningar.

SpotCity 2008 genomfördes i samarbete med Koloni (Christian Pallin)l, Levande musik, Göteborgs Stadsbibliotek och Göteborgs Stadsmuseum. Mandana Moghaddams verk Brunnen genomfördes i samarbete med Göteborgs Konshall.

Grafisk form: Ola Ingvarsson

Press
20-talet notiser och artiklar skrevs om projektet: Läs här: Henrik Strömbergs (GP) text om Kirsten Ketsjers lunchkoncert.

Forskning

En uppföljande studie av SpotCity görs som en del av ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet: Vem får rätt till staden? Nätverksstyrning, konflikt och motstånd i stadskärnans offentliga rum. I projektet görs en jämförande undersökning av stadskärnorna i Göteborg och Stockholm.

 

Spotcity genomfördes i samarbete med Arkitektkopia, Flügger Färg Järntorget, Folkuniversitetet, Lundby Container Service, Optimera, Palacehuset i Göteborg AB samt Park- och naturförvaltningen i Göteborg.

Spotcity  genomfördes med generösa bidrag från Stiftelsen Framtidens Kultur, Familjen Wikanders Stiftelse, Göteborg & Co, näringgslivsgruppen, Göteborgs stad, Svenska Bildkonstnärsfonden, Svenska Institutet, Västra Götalandsregionen konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionens Kulturnämnd