Talk Box

Verket Talk Box är uppbyggt som en Talk show utan TV-kamera. I Talk Box får människor möjlighet att samtala med personer som bjudits in på förhand; människor med makt, inflytande och specialistkunskaper. I Talk Box diskuteras frågor med fokus på stadens utveckling. Alla som passerar platsen är välkomna att delta i samtalet.

Talk Box har genomförts i Nordstan Göteborg 2004, i Brunnsparken, Göteborg i samband med SpotCity Park 2008 samt på Konstepidemin 2013.  

Talk Box Nordstan2004 pågick tre dagar. En ny gäst kom varje hel timme mellan kl 12 - 16.

Tarje dag diskuterades ett särskilt tema: Från att ha varit utpräglad hamn och industristad är Göteborg på väg att förändras – till vad? 

Integration/segregation

Kulturens roll när framtidens stad byggs och planeras.

Gäster: Gert Wingårdh (arkitekt), Nasra Ahmed (Gårdstensbostäders styrelse), Kjell-Ove Eskilsson (stadsbyggnadsdirektör), Linda Tedsdotter (konstnär), Mikael van Reis (Gp, kulturchef), Leif Nilsson (GBG & Co), Fredrik Nyberg (författare), Angelica Hadzikostas (mångkulturkonsulent), Henrik (forskare/arkitekt), Laila Åkerberg (politiker, mp).

På förhand arrangerades ett videosamtal med kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson. Inspelningen visades på plats i oklippt version (53 min). I kortfilmsversion heter filmen Kommunalrådet, och ingår då i serien Samtal.

Tack till Oskar Ferm som filmade.

I samband med SpotCity Park 2008 attangerades tre samtal: med Birgitta Lööf, disktriktssirektör för Stadsbyggnadskontoret centrum med ansvar för Södra älvstrandens ombyggnad och Marianne Sörling, anställd hos Innerstaden Göteobrg AB, med inflytande på stadsutvecklingen i Göteborgs centrum. 

Talk Box 2013 genomfördes med anledning av ett utvecklingsprogram för området Medicinarberget som lagts fram av Stadsbyggnadskonstoret. I utvecklingsprogrammet finns en väg dragen över två av Konstepidemins hus; Grinstugan med gästateljé och Hus 10 med tre ateljéer, en gästateljé och ett större utrymme för uthyrning, och aktiviteter som Konstepidemins Barnakademi och BAR 10 – platsen för Talk Box 2013.