Göteborgs Kulturmagasin

Göteborgs Kulturmagasin Presens utkom 1998-99 med tio nummer och började med #13. Därefter ändrade tidskriften inriktning och döptes om till Tidskriften Presens. 

Omslaget till till Presens #16 gav upphov till konflikt om upphovsrätt. Tomas Ferm och Per Pettersson använde en reklambild för STIGAS motorgräsklippare och genom relativt små förändringar ändrades bildberättelsen så att den barbenta kvinnan på bilden fick makt. Fotografernas förbund hävdade att Kurt Berglund, "ursprungsbildens" påstådda upphovsman hade rätt till bilden. Man krävde tidskriften på 50.000 kr. Konflikten fick medialt genomslag och Presens försvarades av advokat Karl-Henrik Blom. innan tvisten hamnade i domstol, efter fem månaders brevväxling lade Fotografernas förbund ner ärendet.

Sommaren 1998 startade Presens en debatt om samtidskonsten i Göteborg. Snart hamnade Konsthallen i fokus. Som följd av denna debatt fick Göteborgs Konsthall kraftigt förhöjd budget och för första gången tillsattes en ny chef efter ett ordinärt ansökningsförfarande.

Tidskriften presenterade aktuell konst och kultur i Göteborgsregionen och startade debatter. Redaktionen ordnade diskussioner kring konstnärlig praktik och bedrev kulturpolitisk granskning. Två nummer fungerade som katalog för konstprojekten Breathe-1 och -2, med Tomas Ferm och Staffan Mossenmark som curatorer. Kulturkalendariet Kedjan spreds som gratistidning på cafeér och restauranger och var samtidigt bilaga i tidskriften.

Göteborgs Kulturmagasin Presens startades av Tomas Ferm som också var redaktör. Övriga redaktörer: Uncas Rydén, Ulla Gabrielssson och Ivar Armini.

Göteborgs Kulturmagasin Presens gavs ut med stöd från Statens kulturråd.

Från år 2000 ändrades namnet till Tidskriften Presens som gavs ut med temanummer.