Utan gränser

Utan gränser, sju uppslag bild och text i Tidskriften Presens, Limiterad upplaga, #2 2004. Samarbete med Dana Sederovsky.

Större bilder:

LARUG  GUG  SUG