Tidskriften Presens

Tidkriften utkom åren 2000-05 med tolv temanummer varav sex dubbelnummer.

Teman: Frihet, Sverige, Pengar, Sex(-ualitat), Konsumtion, Anonymitet, Boende, Text, Limiterad Upplaga och Jul.

Presens manifest, utdrag: I Presens fungerar temat som en trampolin för uppslag och arbete i olika riktningar. Tidskriften använder ett minimum av introduktioner och sammanfattningar. Läsaren får istället själv tolka och ta ställning till materialet på ett sätt som kan liknas vid hur man närmar sig konst.

Ansvarig utgivare: Tomas Ferm. Redaktör (när ej annat anges): Tomas Ferm och Sara Lesch. Redaktionskommité: Tomas Ferm, Sara Lesch, Ola Ingvarsson, Cecilia Pettersson, Björn Perborg, Dana Sederowsky. Grafisk form: Ola Ingvarsson.

Redaktörer för Jul: Tomas Ferm och Björn Perborg. Redaktörer för Limiterad upplaga: Tomas Ferm och Dana Sederowsky. Redaktörer för Text: Sara Lesch och Cecilia Pettersson. Bildredaktör för Text: Björn Perborg.

Tidskriften gavs ut med stöd från Statens kulturråd.