SpotCity i process

OlssonLyckefors arkitekter ritade en paviljong för SpotCity 2008. Paviljongen saknade full finansiering men är en intressant idé som vi gärna skulle förverkliga i ett senare projekt. Paviljongen skulle ligga över en befintlig gångbro mellan Norra Hamngatan och Brunnsparken. 

Hemsida: www.spotcity.se