Förflyttning 262° 1026m

Förflyttning 262° 1026 meter bestod av en kopia på en sten med texten Tänk på döden ingraverad. Verket sattes upp över ingången till en gångtunnel som leder från centralstationen till Nordstans köpcentrum. Konstverket ingick i utställningen SpotCity TextArt 4–25 september 2011. Originalstenen sitter i en portal över en av ingångarna till Stampens kyrkogård i Göteborgs innerstad och verkets titel anger riktning och avstånd till den plats där konstverket sattes upp. Den sida av gångtunneln som togs i bruk var kommunalägd och kommunen hade på förhand gett tillstånd till att uppföra verket. 

Dagen efter utställningens öppnande monterade Gatubolaget i Göteborg ner skyltyen. Denna händelse ledde till att verket fick omfattande medial uppmärksamhet i tidningar, radio, TV och bloggar; lokalt, nationellt och internationellt.

 

Transposition 262° 1026 meter is a copy of a stone with the text Tänk på döden/Think of death engraved. The artwork has been set up across the entrance to the passage/tunnel leading from the train station to Nordstan shopping mall and is included in the exhibition SpotCity Text art, 4 - 25 September 2011.  

The original stone sits in a portal of one of the entrances to Stampen cemetery in Gothenburg. The cemetery is located along Stampgatan in Gothenburg city center.