Blå Huset mars 2015

Mars 2015

Exhibition connected to the restaurant Blå Huset, Konstepidemin, Göteborg.