Samtal

Video, 2003 och frammåt.

I denna serie viseoverk talar jag med en person och sköter samtidigt inspelningen. Kameran är stilla förutom i verket Kurd i stan där jag filmar händelseförloppet genom spegeln.

Kurd i stan, 15.20 min, 2003 spelades in två veckor innan USA gick in i Irak. Samtalet börjar allmänt och humoristiskt men övergår till att bli allt mer personligt och ångestfullt. Frisören är från Kurdistan, har sin släkt i Irak och berättar hur han ser på situationen. Trots många missförstånd och dålig svenska lyckas han förmedla sin oro. Mannen, jag känner inte hans namn, försvann en vecka efter inspelningen. Ingen kunde upplysa om vart han tagit vägen. Klippningen bestämmer filmens längd.

Kommunalrådet, 52 min, spelades in inför projektet Talk Box, 2004. Göran Johansson (s) var kommunalråd i Göteborg fram till 2009. Samtalet handlar om segregationsfrågor. Jag försöker att få Göran intresserad av konst och drar paraleller mellan konstnärens situation och invandrarens utanförskap.  

Petshop, 2003. Liselotte arbetar i sin egen djuraffär. Vi talar om sånt som har med djur att göra, tama och vilda. Liselotte har bestämda, lite udda åsikter och säger gärna "det står jag för". Petshop ingick programmet Konsthemmet i studio Virtanen, TV 8, 2007, med Pål Hollender och Bo Melin som curatorer. Petshop finns i kortversion på Pål Hollenders Hemsida.

I Scientologen, 2003 befinner vi oss i scientologernas lokaler på Värmlandsgatan, Göteborg. På förhand har jag fyllt i ett formulär av det slag scientologerna använder som underlag för analys, i sin "diagnostik". Scientologen Hans gör en personlighetsanalys. Han tvivlar aldrig. Han har svaret på alla frågor och lösningar på de problem människan står inför. Scientologen har visats utan klipp (35min), men ochså i kortare avsnitt.