SpotCity is a long-term art project that explores the boundaries of what kind of art can be displayed in the city centre. SpotCity is initiated by the artists Tomas Ferm och Ann-Charlotte Rugfelt Ferm.

SpotCity är ett långsiktigt konstprojekt som skapar nya platser för konst och undersöker vilken konst som får visas. Initiativtagare och projektledare är konstnärerna Tomas Ferm och Ann-Charlotte Rugfelt.
KOM – Art and Medicine
KOM – Konst och Medicin